Handlingar Årsmöte

Årsmöte 2019

Securitas Tjänstehundsklubb Årsmöte 30/1-2019, 14:20, Botkyrka BK.
Närvarande
Marcella Nilsson
Helene Andersson
Pia Larsson
Lotta Björn
Jenny Hägglund
Christina Koeleman
Petra Johansson
Anni Olsson
Björn Tapper

1. Dagordning fastställs
2. Mötets ordförande Marcella Nilsson
3. Sekreterare Pia Larsson
4. Justerare Jenny Hägglund, Lotta Björn
5. Rösträknare Jenny Hägglund, Lotta Björn
6. Utlysandet godkänns.
7. Värksamhetsberättelse 2018 godkänns
8. Revision berättelse. Man ska alltid redovisa vad man handlar, som t.ex. ”djurapoteket 150 kr”, ”bollar 100 kr” för att förenkla för kassören och revisorer. Revisor godkänner ekonomin.
9. Styrelsen ges ansvarsfrihet
10. Årsavgiften ska fortsatt vara 100 kr
11. Verksamhetsplan: aktiviteter kommer att begränsas tills efterfrågan ökar.
12. Protokoll Justerat
13. Mötet avslutas kl 15:25.

A OrdförandeMarcella Nilsson 1 år
B Kassör Frej Stilling 2 år
C Ledamot Pia Larsson 2 år
D Supp Jenny Thörnkvist 2 år
E Rev Björn Tapper+Pernilla 1 år
F Rev. supp – vakanta
G Valberedning 3st:
Lennart Larsson
Rickard Larsson
Jenny Hägglund

​​___________________________________________________________________________

Verksamhetsberättelse 2018-11-18.

  Securitas Tjänstehundklubb Stockholm

.

Genomförda samt kvarvarande aktiviteter 2018

Objektsträning. Vi har i år tillhandahållit enSjälvskyddsinstruktör som även har erfarenhet av att ha arbetat som hundförare. Vi har då varit på Skarpnäcks Gård i en lokal som han tillhandahållit åt oss och som han även kan tänkas hyra ut till passande aktiviteter. Tanken med var att få in ett tänk samt öva praktiskt i hur vi använder och placerar vår hund i en skarp situation.
KM i lydnad, bevakning och skydd. Genomfördes i maj och var väldigt uppskattat och återigen strålade vårsolen. Tyvärr blev det inget SM i år så det blev inget lag att skicka.

Resultat stora Securitas KM
1.a Maria Pettersson med Carola
2:a Agnetha Helensson med Qrut
3:a Åse Björk med Azka

Resultat lilla KM
1;a Pernilla Bergström med Allra
Securitashunden. Blev tyvärr inställt i år
Träningsläger. Arrangerades Herrfallets Campingmed två duktiga instruktörer med stor kunskap inom tjänst- och skyddsdressyr. I år var intresset väldigt stort och antalet platser blev snabbt uppfyllda.
Lydnadsdagar. I år testade vi en ny instruktör för klubben, Micke Ivanov som blev väldigt populärt och fullbokat. Vi hade 2 datum per sida under våren.
Julbord 2018 är bokat på Villa Godthem i december.
Shop. Vi har under året kunnat presentera hundprodukter, kvalitetskläder och skor till våra medlemmar till mycket förmånliga priser.

 

Verksamhetsplan 2019