Handlingar Årsmöte

Protokoll-årsmöte-2017

Genomförda aktiviteter 2017

Under verksamhetsåret 2017 har styrelsen haft 9 möten, både genom träffar på Solna-Sundbyberg och Botkyrka samt telefonmöten. Vi har också regelbunden kontakt via Facebook.

Objektsträning. Vi har i år haft lite svårt att hitta lämpliga objekt, och fick lite otur med den polis vi haft kontakt med då han drog på sig en axelskada. Den aktivitet som genomfördes var på Kista Gård.

KM i lydnad, bevakning och skydd. Tävlingen genomfördes i maj i soligt och varmt väder, och var väldigt uppskattat och välbesökt. Några av deltagarna fick sedan representera Stockholm på Securitas SM där laget placerade sig på en hedrande silver plats. Åse Björk hamnade på bronsplats individuellt och vann pris för bästa ”bevakningsprov”. Övriga i laget kom på 5:e, 7:e och 14.e plats.

Resultat KM
 Vinnare Åse Björk, 2:a Pernilla Bergström & 3:a Annika Wendemar

Lilla KM vinnare Henrik Tiberg, 2:a Nina Brander & 3:a Robert Häggblad

Innan KM kunde vi erbjuda flera träningsdagar speciellt för klubbmästerskapt.

Nose Work & Specialssök. Det här är en träningsform där hundarna får lära sig att använda och utveckla sitt nosarbete. Intresset för specialsök ökar bland hundfolk och i år har Maria Gabrielsson erbjudit platser på hennes kurser för de hundförare och medlemmar som är intresserade.

Securitashunden. Vår egen tävling i tjänsterelaterade scenarier arrangerades på Alby Gård den 29 november för vit sida och den 5 december för gul sida. Scenarierna baseras på incidenter tagna ur verkligheten och är mycket utvecklande. Tävlingen bedömdes i år av Securitas hundtränare. 
Vinnaren av bucklan blev Henrik Tiberg.

Träningsläger. Arrangerades återigen på Herrfallets Camping med två duktiga instruktörer med stor kunskap inom tjänst- och skyddsdressyr. Vilket var uppskattat och är ett stort önskemål 2018.

Lydnadsdagar. I år med Towa Lindh, SM vinnare i flera tävlingsgrenar, genomfördes under våren. Towa har anlitats flera gånger och flera medlemmar har varit nöjda.

Julbord 2017 bokades på Villa Godthem, ett klassiskt julbord med mycket god mat.

Shop. Vi har under året kunnat presentera hundprodukter, kvalitetskläder och skor till våra medlemmar till mycket förmånliga priser.

Verksamhetsplan 2018

Vår målsättning för år 2018 är att ge samtliga hundintresserade en ökad kunskap och förutsättningar till en god hundhållning.
Vi avser även att vidareutbilda, skapa trivsel och samhörighet i det dagliga arbetet som väktarhundekipage genom att 
fortsätta med att anordna olika aktiviteter.

  • Objektsträning
  • Träningsdagar inför Klubbmästerskap
  • Klubbmästerskap i skydd, lydnad och bevakning
  • Tävlingen ”Securitashunden”
  • Träningsläger
  • Lydnadsdagar
  • Temadagar
  • Nosework & Specialsök
  • Årligt julbord
  • Shop

 Årsmöte 2016-02-03. Securitas Tjänstehundklubb

1. Henrik Tiberg öppnade mötet

2. Närvarolista: Helene Andersson, Lotta Björn, Jenny Hägglund, Lennart Larsson, Marcella Nilsson, Annelie Petterson, Björn Tapper, Henrik Tiberg

3. Fastställande av dagordning: förslaget godkändes.

4. Val av mötes ordförande: Henrik Tiberg

5. Val av mötets sekreterare: Björn Tapper

6. Val av 2 justeringsmän: Lennart Larsson och Annelie Pettersson.

7. Val av rösträknare: Lotta Björn

8. Mötets utlysande: Godkändes.

9. Verksamhetsberättelse för 2015: Mötets ordförande läste upp verksmhetsberättelsen, vilka aktiviteter som genomförts, 53 medlemmar. Godkändes och lades till handlingarna.

10. Ekonomi: kassören redogjorde för ekonomin, bidrag från företaget + extra tillskott för skyddsläger, ekonomin är god. Godkändes och lades till handlingarna.

11. Revisionsberättelsen: lästes upp. Godkändes och lades till handlingarna.

12. Styrelsens ansvarsfrihet: mötet gav styrelsen för 2015 ansvarsfrihet.

13. Verksamhetsplan för 2016: mötets ordförande redogjorde för verksamheten för 2016. Godkändes och lades till handlingarna.

16. Val av styrelse och övriga funktioner. Valberedningen presenterar sitt förslag:

a) Val av ordförande 1 år: Marcella Nilsson

b) Val av ledamot: Fyllnadsval 1 år, Jenny Hägglund

c) Val av ledamot 2 år: Cecilia Ersenius

d) Val av kassör: Fyllnadsval 1 år, Henrik Tiberg

e) Val av ledamot 2 år: Helene Andersson

f) Val av suppleant fyllnadsval 1 år: Annelie Pettersson

g) Val av revisor 1 år: Björn Tapper

h) Val av revisorssuppleant 1 år: Pernilla Bergström

i) Val av 2 stycken till valberedning 1 år, varav en är sammankallande: Suzanne Gyllenbielke.
Valberedningen skall vara 2st. Tjänstehundklubben saknar en.

25. Omedelbar justering av punkterna 16 a-i. Godkändes och lades till handlingarna.

26. Inkomna motioner: Pernilla Bergström om tjänstehundklubbens etik. Motionen handlar om ekonomiska fördelar för medlemmmar i klubben. Avgående ordföranden Maria Holm samt Pernilla Bergström, Heidi Koivisto och Annelie Pettersson.
a. Citat: Inga medlemmar inkl styrelsen skall han någon form av rabatter i tjänstehundklubbens regi och inte samtliga medlemmar åtnjuter.

27. Övriga frågor: Diskussion om aktiviteter på olika sidor. I styrelsen verksamhetsplan är bägge sidor likvärdiga. Sen ligger det på den enskilda klubbmedlemmen at aktivt driva aktiviteter i samråd med styrelsen.

Anmälan till aktiviteter: När betalning finns på tjänstehundklubbens kontot är anmälan ok. Vi kan i klubben fylla ut tomma platser med utomstående, där är det fullt pris som gäller. Information om tomma platser på läger eller kurser i klubbens regi skall vi försöka bli bättre på.

Diskussion om klubbens vins på försäljning, väldigt låga påslag skall göras på hundmat, kläder, skor. Klubben kan sponsra kläder med tryck.

29. Ordförande tackade för mötet och avslutade

Björn Tapper
Sekreterare

Annelie Pettersson
justeras

Lennart Larsson
justeras

 

Genomförda aktiviteter 2015

.

Genomförda aktiviteter 2014.

Objektsträning. Vi har varit på olika objekt och tränat under arbetsmässiga former där vi gjort olika scenarier som vi skulle kunna råka ut för under arbetstid.
Vi har genomfört två stycken objektsträningar under våren och fyra stycken under hösten, jämt fördelade på passidorna.

KM i lydnad, bevakning och skydd. Vi tävlade i år på Botkyrka BK. Vinnare blev Pernilla Bergström på stora KM och Emilie Johansson på lilla KM.

Securitashunden – 2014 genomfördes i november. På vit sida blev tävlingen inställd p.g.a. för få anmälningar och på gul sida segrade Annelie Pettersson.

Träningsläger har blivit inställt då det är svårt att hitta boende till ett rimligt pris.

Träningsdagar med Towa Lindh genomfördes vid två tillfällen i våras. Då detta var populärt blev det ytterligare två träningsdagar under november.

Julbord 2014 avnjöts på Sundby Gård (röd sida) och på Lillstugan (vit sida).

Shop – vi har under 2014 utvecklat vår shop ytterligare, så våra medlemmar kan handla kvalitetsprodukter till förmånliga priser.

Securitas Tjänstehundklubb Stockholm

Vår målsättning för 2015 är att genomföra ett aktivt år med många medlemsaktiviteter med olika inriktningar.

Objektsträningar
Flera lydnadsdagar
KM – 2 nivåer
KM-träningsdagar
Securitas-hunden
Träningsläger.
Temadagar
Utöka vår shop.
Årligt julbord

Stockholm 2015-01-09

Styrelsen gm

Maria Holm

Ordförande