Info till medlemmar

seclogo10För att komma åt shoppen: Om du som medlem inte fått något lösenord till shoppen ta då kontakt med styrelsen via vår mail securitastjhk@gmail.com . I mailet ska det framgå namn, korrekt adress, mailadress, telefonnummer och anställningsnummer.

Medlemsavgift: För dig som inte betalat in medlemsavgift så betala in 100:- på PG 18 91 90 – 2, Securitas Tjänstehundklubb. Ange ditt namn, adress, e-postadress och anställningsnummer.

Styrelsen håller på och uppdaterar medlemsregistret. Om du inte redan skickat in uppgifter om dig själv ber vi dig att skicka ett mail med namn, korrekt adress, mailadress, telefonnummer och anställningsnummer till securitastjhk@gmail.com .