Styrelsen

Styrelsen 2019

Ordförande
Marcella Nilsson

Vice ordförande
Lotta Björn

Kassör
Frej Stilling

Ledamot (sekreterare)
Pia Larsson

Ledamot (shopen)
Helene Andersson

Suppleant
Jenny Törnkvist

Valberedning
Rickard Larsson
Jenny Hägglund
Lennart Larsson

Revisor
Björn Tapper
Pernilla Bergström

Revisorsuppleant
vakant