Styrelsen

Styrelsen 2017

Ordförande
Marcella Nilsson

Vice ordförande
Cecilia Ersenius)

Kassör
Henrik Tiberg

Ledamot (sekreterare)
Jenny Hägglund

Ledamot (shopen)
Helene Andersson

Suppleant
Patrik Grönfelt

Valberedning
Åse Björk (sammankallande)
Lennart Larsson
Jenny Törnqvist

Revisor
Björn Tapper
Pernilla Bergström

Revisorsuppleant
Charlotta Andersson
Ulf Karlsson